Disclaimer

Yogastudio Karuna te Heiloo besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen

Geen aansprakelijkheid

Ik stel mezelf niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade die voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze website. Ook kan ik u niet de garantie geven voor een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar, langs elektronische weg, aangeboden diensten.

Gebruik website

Ik verstrek op deze website alleen informatie over diensten die door Yogastudio Karuna te Heiloo worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie op deze website mag niet zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid worden.
Toegang tot en het gebruik van deze website, betekent dat de gebruiker instemt met deze disclaimer.

Wetten en regels

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten

Heeft u klachten? stuur een email naar gabriella.mey@hotmail.com